טכנולוגיות שאנו משתמשים

טכנולוגיית נוירופידבק היא שיטת אימון בה מלמדים אדם להפעיל את מוחו באופן מייטבי וכך מטפלים במגוון גדול של הפרעות נוירופסיכיאטריות.

גריה ברזולוציה גבוהה HDS מאפשרת להשפיע עח אזורים בעומק המוח באמצעות זרם חשמלי

טכנולוגיית DEEP TMS, גרייה מגנטית מוחית עמוקה, מאפשרת להשפיע על אזורים בעומק המוח באמצעות פולסים מגנטיים.