קביעת פרוטוקול טיפולי

הפרוטוקול הטיפולי בנוירוקליניק נקבע בהתבסס על מספר מבדקים הנערכים במקום :

  • ראיון קליני עם הרופא המטפל, ד”ר תודר
  • שאלון פרטים אישיים וסולמות הערכה רלוונטיים
  • מבחנים ממוחשבים בהתאם להפרעה
  • בדיקת QEEG– בדיקה המספקת תמונה של גלי המוח של המטופל
  • הספרות הרפואית ומחקרים קודמים

קביעת פרוטוקול טיפוליד”ר תודר אוסף את הנתונים שהתקבלו בעקבות המבדקים ובונה פרוטוקול טיפולי מותאם אישית לכל מטופל ומטופלת. שילוב של כל הנתונים הללו מאפשר בניית פרוטוקול מקצועי, אמין ובטוח לטיפול בבעיה. 

בעקבות הפרוטוקול הטיפולי יקבעו :

  • מיקום הנחת החיישנים
  • סוג הגלים לחיזוק
  • סוג הגלים להחלשה
  • משך הטיפול בכל מפגש

בכל שבוע ממלא המטופל שאלון, על מנת לדווח על מצבו ועל תחושותיו. ד”ר תודר מנתח את תמונות גלי המוח שהתקבלו במהלך הטיפול הקודם, מצליב את הנתונים עם המידע שהתקבל מדיווח המטופל ובהתאם לכך משנה את הפרוטוקול הטיפולי. 

חשוב לדעת:
הטיפול אינו חודרני: איכות הצפייה בסרט מסייעת למוח להסדיר את פעילותו באמצעות תהליך מדורג של התנייה ולמידה.