תיאור מקרים לדוגמא

תיאורי המקרה מתארים הטבה באיכות החיים של מטופלים, שפנו לד”ר תודר לאחר תקופה ממושכת של סבל מתסמינים שונים.
ד”ר תודר טיפל בהצלחה במטופלים רבים אחרים, אולם אלה מהווים דוגמה לאופן הטיפול ולהטבה במצב הפציינטים.