דיכאון – תקציר מאמרים

 • שם מאמר : תיאור מקרה של טיפול בחולה עם דיכאון ביפולארי
  מקום פרסום : Neurocase. 2013;19(5):451-7

  תיאור המקרה מציג חולה עם דיכאון דו קוטבי שטופל באמצעות גירוי מגנטי מוחי עמוק במהלך 20 יום ברצף, ולאחר מכן קיבל טיפול אחת לשבועיים במשך 3 חודשים. במקרה זה ניתן היה להיווכח שתסמיני הדיכאון חלפו מהר והשפעת הטיפול נותרה על כנה גם במשך ששת החודשים הבאים. במקביל לשיפור במצב הרוח ניכר גם שיפור ביכולות הקוגניטיביות. • שם מאמר : השפעה של טיפולים מייצבים בגרייה מגנטית עמוקה על הישנות תסמיני דיכאון
  מקום פרסום : Frontiers in Neurology (2015), 6:16

  מחקרי הדמיה מוחית מצאו שדיכאון מקושר לדפוס פעילות מוחית שאינו סימטרי; באופן כזה שהאונה הקדמית השמאלית פועלת פחות ביחס לאונה הקדמית הימנית שפועלת יתר על המידה. ממצאי מחקרים מראים באופן עקבי שגריה מגנטית של אזורים קדמיים אלה מובילה לשיפור בתסמיני דיכאון, וזאת הן עבור מטופלים הלוקים בדיכאון מאז’ורי ובהפרעה דו קוטבית.

  המחקר הנוכחי הוא הראשון לבחון את ההשפעה ארוכת הטווח של טיפול בגרייה מגנטית עמוקה ואת התפקיד של טיפולים משמרים במניעת הישנות תסמיני ההפרעה.

  במחקר השתתפו 24 מטופלים המאובחנים בדיכאון חוזר או בהפרעה דו קוטבית שאינם מראים שיפור בתסמינים בעקבות תרופתי. כלל המשתתפים במחקר עברו סדרה של טיפולי גרייה מגנטית עמוקה אחת ליום במשך ארבעה שבועות. בתום סדרת טיפולים ראשונית זו 12 מטופלים המשיכו לקבל טיפול משמר אחת לשבוע במשך שנה.

  לאחר סיום סדרת הטיפולים הראשונית המטופלים בשתי הקבוצות הציגו ירידה מובהקת ומשמעותית במדדי הדיכאון. בחינות נוספות של מדדי הדיכאון נערכו כעבור שישה חודשים וכעבור שנה והראו שבקבוצה שעברה טיפולים משמרים התוצאות נותרו יציבות, ואילו בקבוצה שלא עברה טיפולים משמרים נצפתה עליה במדדי דיכאון.

  המחקר הנוכחי חשוב במיוחד משתי סיבות; האחת, הוא מהווה תמיכה בממצאים קודמים שהציגו השפעה חיובית של טיפול בגרייה מגנטית עמוקה על תסמיני דיכאון, ושניה, כיוון שהוא מציע שטיפולים משמרים מועילים בשמירה על התוצאות החיוביות של הטיפול גם שנה מתום הטיפולים. • שם מאמר : גרייה מוחית מגנטית עמוקה לטיפול בהפרעת דיכאון מז'ורי: טיפול המשך בן 18 שבועות
  מקום פרסום : World J Biol Psychiatry. 2014 May;15(4):298-306

  29 מטופלים הסובלים מדיכאון מז’ורי השתתפו במחקר.
  במשך 4 שבועות קיבלו טיפול יומיומי אינטנסיבי באמצעות גרייה מוחית מגנטית עמוקה.
  במשך 18 שבועות לאחר מכן קיבלו טיפולי המשך.
  נרשמה ירידה משמעותית ברמות הדיכאון בשלב האינטנסיבי אשר נשמרה גם בשלב ההמשך. • שם מאמר : מחקר מבוקר על האופן שבו אימון נוירופידבק של גלי אלפא משפר תפקוד קוגנטיבי בקרב מטופלים עם הפרעת דכאון מג'ורי
  מקום פרסום : frontiers in behavioral neuroscience, 2.9.2014, article 296

  פגיעה קוגנטיבית כגון פגיעה בזיכרון, בקשב ובעיבוד מידע רגשי, מהווה סימפטום מרכזי של דיכאון. כיום, הטיפול הסטנדרטי בדכאון הוא תרופות אנטי-דיכאוניות. עם זאת, 33% מהמטופלים בתרופות לא מצליחים להשיג שיפור בסימפטומים של הדיכאון. בנוסף, לתרופות ישנן תופעות לוואי הכוללות: ירידה בתפקוד המיני, בעיות עיכול ועלייה במשקל.
  המטרה של המחקר הנוכחי היא לבדוק האם אימון נוירופידבק יכול לשפר את הזיכרון בקרב מטופלים עם הפרעת דיכאון מג’ורי. 40 מטופלים עברו 8 מפגשי אימון של נוירופידבק והושוו לקבוצת ביקורת שלא עברה אימון. מחקרים קודמים הראו שגלי האלפא אצל מטופלים עם דכאון חלשים יותר מאשר בשאר האוכלוסיה. מטרת האימון הייתה להעלות את גלי האלפא באיזורים אחוריים של המוח, כיוון שגלים אלה נמצאו קשורים לתפקוד קוגנטיבי ולזיכרון. במחקר נתנו לנבדקים לבצע מבחן זיכרון לפני ואחרי אימון הנוירופידבק.
  התוצאות- הקבוצה שעברה אימון נוירופידבק הראתה שיפור בתפקוד ובמהירות העיבוד במבחן הזיכרון, בהשוואה לקבוצת הביקורת ובהשוואה למדידות שנערכו לפני האימון. כמו כן, לאחר האימון, נמדדה אצלם פעילות גלי אלפא מוגברת. התוצאות הללו מחזקות את הטענה שהפרוטוקול יעיל בשיפור תפקוד הזיכרון בקרב מטופלים עם דכאון מג’ורי. זהו המחקר הראשון שבדק את ההשפעה הקוגנטיבית של אימון זיכרון בקרב מטופלים עם הפרעת דכאון מג’ורית. • שם מאמר : השפעת טיפול בנוירופידבק על תמונת הדמיה תלת מימדית של המוח אצל חולים עם הפרעת דיכאון
  מקום פרסום : Psychiatry Research: Neuroimaging 174 (2009) 231–239

  במחקר זה נבדקו 27 מטופלים שסבלו מדיכאון, כולם ללא טיפול תרופתי. כל אחד מהם עבר בדיקת QEEG שהדגימה את אי הסדירות החשמלית של מוחו. על סמך בדיקה זו קיבל כל אחד 20 טיפולי נוירופידבק. הדמיה תלת מימדית של הפעילות החשמלית המוחית בוצעה לפני ואחרי הטיפול. תוצאות המחקר הראו כי 20 מטופלים למדו לתקן את פעילות גלי המוח שלהם, ואילו 7 לא למדו לתקנה. כל ה 20 שלמדו השתפרו מבחינת המצב הדיכאוני, בעוד שכל ה 7 שלא למדו, לא השתפרו.

  מחקר חשוב זה הוא הראשון שהדגים את יעילות טכנולוגיית נוירופידבק לטיפול בחולים דיכאוניים בהתאמה מדויקת לתבנית הפעילות של גלי המוח שלהם וזאת בניגוד למחקרים קודמים, שהדגימו את יעילותם של פרוטוקולים אחידים של טיפול באמצעות נוירופידבק במצבי דיכאון. הממצא לפיו כל הנבדקים שתיקנו את תבנית הפעילות של מוחם השתפרו מבחינת המצב הדיכאוני חשוב ומעודד. גם אחוזי ההחלמה במחקר זה היו גבוהים בהשוואה לאחוזי ההחלמה בעקבות טיפול תרופתי.