טכנולוגיות שאנו משתמשים

טכנולוגיית נוירופידבק היא שיטת אימון בה מלמדים אדם להפעיל את מוחו באופן מייטבי וכך מטפלים במגוון גדול של הפרעות נוירופסיכיאטריות.