קביעת פרוטוקול טיפולי

הפרוטוקול הטיפולי במרכז לשיפור תפקודי המוח נקבע בהתבסס על מספר מבדקים הנערכים במקום :

  •  ראיון עם צוות המרכז
  • שאלון פרטים אישיים וסולמות הערכה רלוונטיים
  • מבחנים ממוחשבים בהתאם להפרעה
  • בדיקת QEEG– בדיקה המספקת תמונה של גלי המוח של המטופל
  • הספרות הרפואית ומחקרים קודמים

קביעת פרוטוקול טיפוליבמרכז אנו אוספים את הנתונים שהתקבלו ובונים פרוטוקול טיפולי מותאם אישית לכל מטופל ומטופלת. שילוב של כל הנתונים הללו מאפשר בניית פרוטוקול מקצועי, אמין ובטוח לטיפול בבעיה. 

בעקבות הפרוטוקול הטיפולי יקבעו :

  • מיקום הנחת החיישנים
  • סוג הגלים לחיזוק
  • סוג הגלים להחלשה
  • משך הטיפול בכל מפגש

חשוב לדעת:
הטיפול אינו חודרני: איכות הצפייה בסרט מסייעת למוח להסדיר את פעילותו באמצעות תהליך מדורג של התניה ולמידה.