תיאור מקרים לדוגמא

תיאורי המקרה מתארים הטבה באיכות החיים של מטופלים, שפנו למרכז לשיפור תפקודי המוח לאחר תקופה ממושכת של סבל מתסמינים שונים.
טיפלנו בהצלחה במטופלים רבים, אולם אלה מהווים דוגמה לאופן הטיפול ולהטבה במצב הפציינטים.