CPT – איבחון הפרעת קשב וריכוז

CPT הוא מבחן נוירו פסיכולוגי ממוחשב, אשר בודק תפקודי קשב וריכוז.
משתמשים במבחן זה כדי להעריך את יכולת הקשב המתמשך של הנבדק ואת יכולתו לעכב תגובות.

מבחן ה CPT הוא מבחן ותיק המסייע מזה שנים רבות באיבחון הפרעת קשב וריכוז.
במהלך השנים פותחו וריאציות שונות של מבחני CPT וביניהן:

  • מבחן טובה – Test of Variables of Attention – T.O.V.A
  • מבחן קונרס – Conners’ Continuous Performance Test – CPT-II
  • מבחן CPT-NC אשר פותח במיוחד עבור נוירוקליניק
אבחון הפרעות קשב וריכוז

מהלך המבחן

במהלך המבחן, מוצג לנבדק רצף של גירויים חזותיים והנבדק צריך להגיב עליהם בהתאם לכללי המבחן (אם מוצגת אות מסוימת, יש ללחוץ על מקש ואם מוצגת אות אחרת אין ללחוץ על מקש).
במבחן נבדקת היכולת לשמר קשב לאורך זמן ואימפולסיביות בתגובות.
המרכיבים העיקריים הנבדקים הם דיוק הביצוע (אם נלחץ מקש או לא נלחץ בהתאם לכללים) וזמן תגובה.
התיפקוד של הנבדק מושווה לנורמה של בני גילו.
המבחן אורך בין 14 ל 20 דקות.

יתרונות השימוש במבחן CPT

  1. אובייקטיביות – המבחן מספק נתונים אובייקטיביים על מאפייני הקשב של הנבדק
  2. השוואה – המבחן משווה את תפקוד הנבדק לביצועי נבדקים בני אותו גיל ללא הפרעת קשב ולביצועי נבדקים בני גילו עם הפרעת קשב
  3. ביקורת תקופתית של יעילות הטיפול – שימוש במבחן CPT בשלבי טיפול שונים יכול לשמש מדד ליעילות הטיפול או המינון התרופתי
  4. ביקורת תקופתית של מצב התסמונת – מחקרים מראים, שאצל כ- 20% מהילדים שאובחנו כבעלי ADHD, יש החלמה ספונטנית. לפיכך בדיקה תקופתית, אחת לשנה, יכולה לתעד את מצב התסמונת אצל הנבדק
  5. יעילות הטיפול התרופתי – כאשר מבצעים מבחן ללא תרופה ואחר כך עם תרופה, ניתן לקבל אינדיקציה לגבי יעילות הטיפול התרופתי בADHD

CPT-NC

CPT-NC הינו מבחן CPT אשר פותח במיוחד עבור נוירוקליניק, מרכז רפואי לטיפולי נוירופידבק בהנהלת ד”ר דורון תודר.
מבחן זה הותאם במיוחד לצרכי האיבחון והטיפול אשר נעשים בנוירוקליניק.
כל מטופל של נוירוקליניק, אשר סובל מהפרעת קשב וריכוז, נבדק בעזרת מבחן זה (וכמו כן בעזרת מבחנים ושאלונים נוספים).
מבחן ה CPT-NC מבוצע גם בשלב האיבחון וגם בשלבים שונים במהלך הטיפול, לשם בדיקת יעילות הטיפול.
המטופלים של נוירוקליניק, אשר נבחנים במבחן זה, לא נדרשים לשלם עבורו. אנו בנוירוקליניק מספקים שירות זה ללא תמורה נוספת.

CPT-NC