MOXO – איבחון הפרעת קשב וריכוז

MOXO - אבחון קשב וריכוזמבדק ה-MOXO הוא מבדק ממוחשב מסוג d-CPT ‏ (distractors- Continues Performance Test) המשמש ככלי עזר אובייקטיבי בתהליך אבחון הפרעת קשב וריכוז (ADHD). המבדק כולל מטלה פשוטה בה המטופל נדרש להגיב כאשר אלמנט המוגדר כאלמנט- מטרה מופיע על מסך המחשב ולהתעלם מאלמנטים ומסיחים אחרים. יחודו העיקרי של מבדק MOXO הוא בכך שהוא מכיל הסחות דינמיות המהוות הפרעה חיצונית למטלה (בדומה למתרחש בחיי היומיום), ומאפשרות לבחון את תפקוד המטופל בסביבות שונות.
במבדק נמדדים 4 פרמטרים שונים:

  • קשב: היכולת לאתר את גירוי המטרה – מדד זה משקף את יכולת האדם לזהות ולהעריך את הגירוי בצורה נכונה, בהתאם לדרישות המטלה. בעיות בתחום זה משקפות את חוסר היכולת שלו להפנות קשב לסביבה או לפרטים מסוימים כאשר יש צורך לכך.
  • תזמון (TIMING): היכולת להגיב בטווח זמן נדרש – מדד זה משקף את היכולת להגיב נכון במסגרת טווח זמן נדרש. אדם אשר יש לו בעיות בתזמון ייתכן ויהיה מסוגל להעריך את הסביבה באופן נכון, אך יתקשה להגיב באופן מתוזמן לשינויים בסביבה. באופן כזה, ייתכן והאדם יתקשה לבצע פעולות הדורשות תגובה מהירה ומדויקת. למשל: מענה על שאלות תחת לחץ זמן, ניהול לו”ז.
  • אימפולסיביות: לחיצות על גירויים לא נכונים – מדד זה משקף את הנטייה להגיב בנקודת זמן אשר נחשבת “אסורה”, לעתים קרובות לפני ביצוע הערכה מלאה של המצב הנתון. אדם אימפולסיבי יתנהג באופן פזיז, בדרך כלל בלי לקחת בחשבון את המצב הקיים או את ההשלכות למעשיו.
  • היפראקטיביות: לחיצות מיותרות – מדד זה מבטא קושי בוויסות פעילות מוטורית עודפת ובהימנעות מפעולות בלתי הכרחיות או בלתי רצויות (תנועה, דיבור מופרז וכדומה). לאנשים עם בעיית היפראקטיביות ישנו צורך מתמיד בעיסוק בפעולות נוספות, פיזיות ו/או מילוליות.