התמכרויות – תקציר מאמרים

 • שם מאמר : השפעת הטיפול בנוירופידבק (EEG ביופידבק) באוכלוסיה מעורבת של מכורים לסמים שונים
  מקום פרסום : The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 31,455-469,2005

  במחקר השתתפו 121 מכורים לסמים שונים.
  כמחציתם קיבלו טיפול סטנדרטי המקובל במרכזי גמילה (קבוצת הבקרה).
  60 המטופלים האחרים קיבלו גם טיפול בנוירופידבק בנוסף לטיפול הרגיל ( קבוצת המחקר).
  קבוצת המחקר קיבלה עד 40 שעות נוירופידבק. באותו זמן קבוצת הביקורת קיבלה עוד שעות שיחה עם פסיכולוג.
  כל החולים נבדקו שנה לאחר סיום הטיפול. בעוד שבקבוצת הבקרה 44% נותרו “נקיים”, הרי בקבוצה שטופלה בנוירופידבק, 77% נותרו “נקיים” לאחר שנה. הפער בין הקבוצות היה מובהק וחד משמעי. בנוסף, הטיפול בנוירופידבק הביא לשיפור במספר תכונות אופי שנבדקו לפני הטיפול ובסופו. השיפור במדדי אישיות אלה תרם ליכולתם של המטופלים להישאר “נקיים” משימוש בסמים.