טינטון (טיניטוס / צפצוף באוזן) – תקציר מאמרים

 • שם מאמר : שימוש בנוירופידבק לטיפול בטינטון
  מקום פרסום : Progress in Brain Research, Vol. 166, 473-485, 2007

  מאמר זה מתאר את הטיפול בחולים הסובלים מטינטון כרוני שנים רבות (בממוצע 8.7 שנים). במחקר נבדקו 2 קבוצות של מטופלים. האחת בת 27 מטופלים שקיבלו נוירופידבק. בקבוצה השניה, 21 מטופלים קיבלו טיפול שגרתי לטינטון. שתי הקבוצות קיבלו 10 מפגשי טיפול. בתום המחקר, הקבוצה שקיבלה טיפול בנוירופידבק השתפרה באופן מובהק יחסית לקבוצה השניה במגוון מדדים כגון עוצמת הטינטון, תחושת הסבל ועוד. השיפור בקבוצת הנוירופידבק לא היה תלוי במאפיינים כמו צד הטינטון, משך הזמן שמטופל סבל מטינטון, מין המטופל ועוד. גם במחקר זה, כמו במחקרים אחרים התגובה לטיפול הייתה מהירה ורוב השיפור חל כבר לאחר 5 מפגשים. מירב ההישגים הטיפולים נותרו גם לאחר 6 חודשים במעקב חוזר. • שם מאמר : נוירופידבק לחולי טינטון
  מקום פרסום : Auris Nasus Larynx. 2011 Dec;38(6):735-8. Epub 2011 May 17

  מאמר זה בדק את אפשרות הטיפול בטינטון באמצעות טכנולוגיית נויורפידבק בהתבסס על פרוטוקול שפורסם בעבר בספרות. בין השאר, המחקר בדק את ההשפעה ארוכת הטווח של הטיפול.
  במחקר השתתפו 15 מטופלים עם שמיעה תקינה וטינטון. הם טופלו בפרוטוקול המקובל. פגישות הערכה בוצעו לאחר חודש, שלושה חודשים ושישה חודשים מתום הטיפול.
  שאלונים שונים שימשו במדדי מעקב אחר חומרת הטינטון. 
  תוצאות המחקר הדגימו את יעילות הטיפול בטינטון באמצעות טכנולוגיית נוירופידבק. התברר שהשגי הטיפול נותרו ללא שינוי גם לאחר 6 חודשים מתום הטיפול. 

  חשיבותו של מאמר זה במעקב ארוך הטווח שבוצע אחר החולים שסבלו מטינטון. ניתן לראות, שהטיפול באמצעות טכנולוגיית נוירופידבק מביא לשינוי ארוך טווח במצבם של החולים, כפי שגם הודגם במצבים רבים אחרים כגון הפרעת ריכוז וקשב, לקויות למידה ועוד.