לקויות למידה – תקציר מאמרים

 • שם מאמר : שינויים בתמונת גלי המוח (EEG) שנגרמו באמצעות נוירופידבק בילדים עם לקויי למידה
  מקום פרסום : Appl Psychophysiol Biofeedback (2007) 32:169–183

  במחקר זה השתתפו 16 ילדים. 11 קיבלו טיפול בנוירופידבק ועוד 5 קיבלו טיפול דמה. אף ילד לא ידע אם הוא מקבל טיפול “אמיתי” או מדומה. הטיפול כלל 20 מפגשי טיפול. בקבוצה שקיבלה טיפול דמה לא חל כל שינוי. בקבוצה שקיבלה טיפול בנוירופידבק חל שיפור במדדים התנהגותיים, ביכולת הריכוז, במנת המשכל (I.Q) ונרשמה עליה בציוני בית הספר. בניגוד להשערת המחקר, שטענה שהשיפור במצבם של הילדים יתחולל במהלך הטיפול, התברר שההשפעה המטיבה של הטיפול באה לידי ביטוי מלא לאחר כחודשיים מתום הטיפול. • שם מאמר : מעקב ארוך טווח אחר ילדים עם לקויות למידה שטופלו באמצעות נויורופידבק או טיפול דמה (פלסבו)
  מקום פרסום : Clin. EEG & Neurosci., 37(3): 198-203, 2006

  מאמר זה הוא המשכו של מחקר קודם בו טופלו ילדים שסבלו מלקויות למידה באמצעות נוירופידבק. במחקר הנוכחי חזרו אל הילדים שנתיים לאחר תום הטיפול. במחקר הראשוני התברר כי הטיפול בנוירופידבק שיפר הן מדדים התנהגותיים (לקויות הלמידה) והן מדדים של EEG. בקבוצת הבקרה שטופלה באמצעות טיפול דמה לא היה שינוי בלקויות הלמידה. הזמן שחלף והתבגרות הילדים מסבירים את השינויים ב EEG.
  שנתיים לאחר מכן החמיר מצבם של הילדים בקבוצה שקיבלה טיפול דמה. הפער בינם לבין בני גילם הן בEEG והן בלקויות הלמידה גדל. הם עדיין הוגדרו כסובלים מלקויות למידה. מאידך הקבוצה שטופלה בעבר באמצעות נוירופידבק הראתה שיפור הן בתחומי לקויות הלמידה והן בתבנית ה EEG. מבחינה אבחנתית הם לא הוגדרו יותר כסובלים מלקויות למידה.