OCD (הפרעה טורדנית-כפייתית) – תקציר מאמרים

  • שם מאמר : יעילות הטיפול באמצעות טכנולוגיית נוירופידבק מבוססת QEEG בחולים עם OCD עמיד
    מקום פרסום : Clin EEG Neurosci. 2011 Jul;42(3):195-201

    נוירופידבק נמצא בשימוש קבוע במגוון בעיות. עד כה פורסמו 3 מאמרים על הטיפול בחולים עם OCD עמיד. מחקר זה בדק את השפעת הטיפול בנוירופידבק מבוסס QEEG על 36 חולים עם OCD עמיד לטיפול. המטופלים קיבלו בין 9 לבין 84 טיפולים בתדירות של 2 טיפולים ביום במשך שעה. 33 מתוך ה 36 דיווחו על שיפור ניכר, כפי שהוכח גם באמצעות שאלונים ייעודיים להפרעה טורדנית-כפייתית. 17 מהנבדקים עברו בנוסף מבחן אישיות ממוחשב (MMPI), שהדגים שיפור ניכר בכל הפרופיל הנפשי ולא רק במדדי OCD. בנוסף, 33 מתוך 36 הפגינו שיפור ניכר במדד קליני גלובלי.
    כל הנבדקים נבדקו בטווח של שנתיים וחצי לאחר תום הטיפול. נערכו שאלונים איתם ועם בני משפחתם. התברר ש 19 מתוכם שמרו על הישגי הטיפול. מחקר זה מספק עדות טובה ליעילות הטיפול באמצעות נוירופידבק בחולים עם OCD ומעודד מחקרים נוספים בתחום.